Veel kinderen met een beperking vinden het fijn om in een groep muziek te maken. Sommige kinderen kunnen een instrument (leren) bespelen, anderen hebben een goed ritmegevoel en weer anderen vinden het gewoon fijn om erbij te zitten en een beetje mee te spelen of te zingen (als je durft….voor een microfoon).

Maar ook veel kinderen zonder beperking vinden het leuk om samen muziek te maken. En dat kan ook als je nog niet zo lang op les zit of geen les hebt.

Wat gaan we doen? We spelen en zingen verschillende liedjes. Iedereen die dat wil mag een verzoeknummer inbrengen.

De Muziekwerkplaats heeft veel, voor iedereen is er wel iets. Elk orkestlid krijgt een eigen mandje, bij elk liedje heb je een ander instrument nodg.
Halverwege is er een korte pauze met iets te drinken.

We starten met drie orkestrepetities op de eerste woensdag in de maand op woensdag van 15.00-16.15 uur.
6 februari
6 maart
3 april

Op de laatste dag laten we het laatste half uur horen wat we kunnen. Daarna kijken we of er voldoende belangstelling is om door te gaan en in welke frequentie.

Kosten:

€ 22,50 voor 3 lessen. Losse les is € 8,50
Kinderen die les hebben in de Muziekwerkplaats kunnen meedoen in plaats van een gewone les (of als inhaalles)
Begeleiding is welkom (en gratis)

groepsgrootte: 4-10 kinderen

14 januari 2019