psalter

 Psalterlessen

Een psalter is een 8-snarig muziekinstrument, ook wel cimbaal (of citer) genoemd. Door er een vel onder te leggen kunnen kinderen vanaf 4 à 5 jaar direct al liedjes spelen. Zij zijn dus meteen muziek aan het maken zonder noten te lezen.

De psalterlessen zijn groepslessen (4 tot 6 kinderen) en duren 45 minuten. Bij kleinere groepen wordt de lestijd in overleg aangepast (bijvoorbeeld 30 minuten voor 2 kinderen). Groepen worden ingedeeld op leeftijd, niveau, interesse en leerstijl van het kind.

Een les begint met een nieuw liedje voor de psalter. Daar zijn we ongeveer een kwartier mee bezig. Het volgende halve uur doen we andere muziekactiviteiten. Er worden diverse muziekinstrumenten bespeeld en bekeken.

Soms is er het “instrumentenmuseum”, dan wordt één instrument uitgebreid bekeken en beluisterd. De Muziekwerkplaats beschikt over een grote hoeveelheid ritme-instrumenten om samen op te spelen. Op de verschillende melodie-instrumenten wordt vooral geïmproviseerd (bijvoorbeeld bij verhalen), maar de oudere kinderen proberen hier ook liedjes op te spelen.

Ook andere muzikale vaardigheden komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan ritmes, bij de jongste kinderen in de vorm van woordritmes. Bij de oudere kinderen komt de lengte van noten aan bod en wordt een begin gemaakt met noten lezen. Regelmatig worden luisteroefeningen gedaan om de klank van instrumenten te herkennen en hoge en lage tonen te horen. Ook het uitdrukken van emoties met muziek is een belangrijk element, bijvoorbeeld door te tekenen op muziek.

Groepsgroot­te: 4-6 kinderen.
Cursusgeld: € 30,- voor 4 lessen. Dit is inclusief lesmaterialen en bruikleen van een instrument.
De cursussen starten in september en in januari of in onderling overleg. De lessen worden 1x per 2 of 3 weken gegeven. Een les duurt 45 minuten. 
Voor de lessen is een psalter nodig. Ouders kunnen de psalter zelf maken: een bouwpakket met instructie (en enige bouwhulp) kost
€ 18,50 (€ 27,50 voor niet- cursisten).
 

 

psalterspelen in basisschool

Psalter

strijkpsalter

30 april 2018