Peutermuziek

Peuterlessen

De muziekcursus voor peuters is bedoeld voor peuters vanaf ca. 1,5 jaar met hun ouders, grootouders of oppas. Een cursus bestaat uit 4 lessen, gevolgd door een inhaalles voor wie een keer gemist heeft.

De lessen worden wekelijks gegeven op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Je geeft je steeds op voor een serie van 4 lessen. Elke serie heeft een thema als leidraad, bijvoorbeeld je lijf, dieren, kabouters of keukenmuziek. In de les worden elke keer twee nieuwe liedjes geleerd, die krijg je ook mee naar huis.
Als er voldoende plek is, is het mogelijk 1x per 2 weken te komen of losse lessen te volgen.

Er wordt veel met attributen gewerkt. Erg leuk vinden kinderen het bijvoorbeeld om slangen op muziek te laten dansen. Ook spelen kinderen elke les wel met een instrumentje. Halverwege de les is er een pauze waarin iedereen wat te drinken krijgt.

Groepsgrootte: 7-10 ouders en 7-10 peuters.
Cursusgeld: € 28,- . Dit is inclusief drinken en materialen. Een tweede kind (ouder dan 1,5 jaar) kost € 10,- per 4 lessen. De inhaalles kan ook als extra les gevolgd worden en kost dan € 3,- .

1 les per 2 weken (je kiest voor: even of oneven weken, en de inhaalles voor als je een keer gemist hebt) kost € 7,- per les (extra les ook € 7,-)
Losse lessen (per les aanmelden, alleen als er plaats is) zijn: € 7,50
Een proefles is gratis

In verband met corona is er (tijdelijk?) een nieuwe vorm:
We werken in kleinere groepjes (maximaal peuters uit 4 gezinnen).
Elke maand is er een nieuw thema’s, zoals we dat al deden.
Ik maak inspirerende mandjes met liedjes, muziekinstrumenten en andere materialen over dat thema. Die mandjes mogen mee naar huis, zodat er thuis op een leuke manier veel met muziek geëxperimenteerd kan worden.

Tijdens een (korte) les van 30 minuten (zonder pauze) zingen we de liedjes een keer en laat ik zien wat er verder in het mandje zit.  De volgende les zingen/spelen we de liedjes opnieuw en wordt het mandje uitgebreid.
Je neemt je mandje steeds mee naar de les, zodat ontsmetten van instrumenten niet nodig is. Na 4 weken volgt een nieuw thema met nieuwe materialen en andere muziekinstrumenten.

Wat wordt anders

– Geen uur les, maar een half uur
– Eén keer per 14 dagen (?)
– Geen pauze
– Maximaal peuters uit 4 gezinnen (en maximaal 4 volwassenen).
– Minder aandacht aan sociale aspect tussen kinderen onderling (maar het verdwijnt niet helemaal)
– Meer aandacht voor thuis met muziek bezig te zijn.
– Appie begroet niet en neemt geen afscheid, maar zit er natuurlijk wel 

Kosten
– Bij 1 x per 14 dagen
€ 18,- per maand (voor 2 lessen en ‘huur mandje’).
2e kind (vanaf 1 ½ jaar) € 5,- (voor 2 lessen en uitbreiding inhoud mandje)

– Bij elke week
€ 32,- per maand (voor 4 lessen en ‘huur mandje’)
2e kind (vanaf 1 ½ jaar) € 7,50 (voor 4 lessen en uitbreiding inhoud mandje)

 

1 mei 2018