SamenSpeelgroep Kinderen

Veel kinderen met een beperking vinden het fijn om in een groep muziek te maken. Sommige kinderen kunnen een instrument (leren) bespelen, anderen hebben een goed ritmegevoel en weer anderen vinden het gewoon fijn om erbij te zitten en een beetje mee te spelen of te zingen (als je durft….voor een microfoon). Maar ook veel kinderen zonder beperking vi ...

Peutermuziek

Peutermuziek

Peuterlessen De muziekcursus voor peuters is bedoeld voor peuters vanaf ca. 1,5 jaar met hun ouders, grootouders of oppas. Een cursus bestaat uit 4 lessen, gevolgd door een inhaalles voor wie een keer gemist heeft. De lessen worden wekelijks gegeven op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Je geeft je steeds op voor een serie van 4 lessen. Elke se ...

psalter

Psalterlessen

 Psalterlessen

Een psalter is een 8-snarig muziekinstrument, ook wel cimbaal (of citer) genoemd. Door er een vel onder te leggen kunnen kinderen vanaf 4 à 5 jaar direct al liedjes spelen. Zij zijn dus meteen muziek aan het maken zonder noten te lezen.

De psalterlessen zijn groepslessen (4 tot 6 kinderen) en duren 45 minuten. Bij kleinere groepen wordt de lestijd in overleg aangepast (bijvoorbeeld 30 minuten voor 2 kinderen). Groepen worden ingedeeld op leeftijd, niveau, interesse en leerstijl van het kind.

Een les begint met een nieuw liedje voor de psalter. Daar zijn we ongeveer een kwartier mee bezig. Het volgende halve uur doen we andere muziekactiviteiten. Er worden diverse muziekinstrumenten bespeeld en bekeken.

Soms is er het “instrumentenmuseum”, dan wordt één instrument uitgebreid bekeken en beluisterd. De Muziekwerkplaats beschikt over een grote hoeveelheid ritme-instrumenten om samen op te spelen. Op de verschillende melodie-instrumenten wordt vooral geïmproviseerd (bijvoorbeeld bij verhalen), maar de oudere kinderen proberen hier ook liedjes op te spelen.

Ook andere muzikale vaardigheden komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan ritmes, bij de jongste kinderen in de vorm van woordritmes. Bij de oudere kinderen komt de lengte van noten aan bod en wordt een begin gemaakt met noten lezen. Regelmatig worden luisteroefeningen gedaan om de klank van instrumenten te herkennen en hoge en lage tonen te horen. Ook het uitdrukken van emoties met muziek is een belangrijk element, bijvoorbeeld door te tekenen op muziek.

Groepsgroot­te: 4-6 kinderen.
Cursusgeld: € 30,- voor 4 lessen. Dit is inclusief lesmaterialen en bruikleen van een instrument.
De cursussen starten in september en in januari of in onderling overleg. De lessen worden 1x per 2 of 3 weken gegeven. Een les duurt 45 minuten. 
Voor de lessen is een psalter nodig. Ouders kunnen de psalter zelf maken: een bouwpakket met instructie (en enige bouwhulp) kost
€ 18,50 (€ 27,50 voor niet- cursisten).
 

 

psalterspelen in basisschool

Psalter

strijkpsalter

pianoles

Individuele lessen

Individuele lessen (piano, accordeon, blokfluit of andere instrumenten)

De individuele lessen worden wekelijks gegeven en duren (afhankelijk van niveau en eigen wensen) 20, 30 of 45 minuten.
Middelbare scholieren en volwassenen kunnen ook 1 x per 14 dagen een les volgen. De minimum lestijd is dan 30 minuten.

Het basislesboek moet worden aangeschaft (ca € 13,- per deel). Extra oefenstof en verdiepingsmaterialen worden (gratis) in bruikleen gegeven. Een accordeon is eventueel te huur.

Er zijn regelmatig extra activiteiten, die jaarlijks kunnen verschillen: soms is er aandacht voor een speciaal thema. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van de actualiteit of een spontaan idee. Zo’n thema kan een componist of een onderwerp (bijvoorbeeld water) zijn, maar ook het zoeken van gedichten en beeldmateriaal bij een muziekstuk.

Voor volwassenen en middelbare scholieren wordt twee keer per jaar een uitwisselingsavond georganiseerd. Men laat aan elkaar horen wat er in de les gespeeld of geleerd wordt. De avonden zijn bedoeld om elkaar te stimuleren en inspireren en niet om een geweldig resultaat te laten horen.  Publiek is op deze avonden dan ook niet welkom.

Samen musiceren is een bijzondere ervaring. Er worden soms ouder-kind bijeenkomst georganiseerd, waarbij kinderen samen met hun (groot)ouder iets lieten horen.

Ook het kerstorkest is voor veel een hoogtepunt. Kinderen die nog niet lang spelen kunnen meedoen op xylofoon en citer. Voor de blokfluit worden eenvoudige partijen gemaakt.

Lesprijs

20 minuten per week                 € 185,- per half jaar (20 lessen) 
30 minuten per week                 € 275,- per half jaar (20 lessen)   
30 minuten per 2 weken            € 140,- per half jaar (10 lessen) 
45 minuten per 2 weken            € 205,- per half jaar (10 lessen)

Het is mogelijk één of meer losse lessen te volgen voor € 32,50 per uur. Een 10 strippenkaart (1 jaar geldig) van 10×30 minuten is € 155,-, 10×45 minuten bedraagt € 225,-.

pianolesblokfluit optreden

 

muziektherapie

Muziek maken voor mensen met een rugzakje

Muziek maken voor mensen met een rugzakje Voor bijna iedereen zijn er mogelijkheden om muziek te maken, ook voor mensen met een beperking. En bijna iedereen merkt tijdens het muziek maken zijn beperkingen, ook hoogbegaafden. In de Muziekwerkplaats wordt gezocht naar hoe je vanuit je mogelijkheden met je beperkingen om kunt gaan. Muziek maken is voor ...

Workshop Muziekwerkplaats de Doorbraak

Workshops & lezingen

Workshops & lezingen Regelmatig wordt aan de Muziekwerkplaats gevraagd of er een workshop of lezing gegeven kan worden. Hieronder staan een paar voorbeelden, maar er is veel meer mogelijk. De prijs voor een workshop of lezing wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de draagkracht van de organisatie, aantal deelnemers, voorbereidings- en re ...

Optreden Muziekwerkplaats de Doorbraak

Optredens

Optredens Muzikanten uit de Muziekwerkplaats vinden het leuk om op te treden. We doen dat in wisselende samenstelling, afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van mensen: d it kan met of zonder kinderen en ook samen met de BolderBand. We spelen graag volksmuziek uit verschillende landen als achtergrondmuziek. Bij niet commerciële gelegenheden z ...

Muzikanten-netwerk

Muzikanten-netwerk

Muzikanten-netwerk

Muzikanten die geen les willen hebben, maar toch af en toe muziek willen maken kunnen in de Muziekwerkplaats terecht.

Zo’n 15 jaar lang kwam de samenspeelgroep één keer per maand bij elkaar om muziek te maken. Deze maandelijkse oefenavonden zijn gestopt, maar het muzikantennetwerk bestaat nog wel. Op het moment dat er een aanvraag komt voor een optreden wordt dit netwerk benaderd. We oefenen dan een of twee keer met degenen die mee willen doen met het optreden. Iedereen die snel van blad kan lezen is welkom om zich bij deze samenspeelgroep  aan te sluiten.

Muzikanten uit de samenspeelgroep doen ook mee met andere initiatieven, een aantal speelt bijvoorbeeld mee met de BolderBand. Anderen spelen in kleinere bezetting op het Open Podium.

Twee keer per jaar is er in de Muziekwerkplaats een Open Podium. Muzikanten uit Leerdam en wijde omgeving laten elkaar dan iets horen. Het zijn avonden met een grote variatie aan muziek, zowel in muziekstijlen als in instrumenten. Soms worden er onderling contacten gelegd om samen wat voor te bereiden voor een volgend open podium. Bij een open podium is geen publiek, iedereen die komt treedt ook op.

Deze activiteiten zijn gratis.

Muziek in Woonvoorzieningen

Muziek in woonvoorzieningen

Muziek in woonvoorzieningen De Muziekwerkplaats kan eenmalig of op vaste momenten muziek maken bij mensen met een beperking of dementerenden. Er worden bekende nummers gezongen en begeleid met een accordeon. De bewoners kunnen meedoen op meegebrachte ritme-instrumenten. Prijs: In Leerdam € 35,- voor 45 minuten. Buiten Leerdam wordt reistijd berekend. ...

Muziek in het Basisonderwijs

Muziek in het Basisonderwijs

Muziek in het Basisonderwijs De Muziekwerkplaats geeft regelmatig gastlessen op scholen. Dit kunnen losstaande muzieklessen zijn, maar ook aansluiten bij een thema. Ook bij een muziekproject of bij een feestelijke gelegenheid kan de Muziekwerkplaats e en invulling geven. De Muziekwerkplaats heeft instrumenten en materialen te huur om in de klas te geb ...