Woensdagmiddag van 16.45 - 17.30 uur

Samenspeelgroep kinderen

In 2019 werd een nieuw initiatief gestart. Op elke eerste woensdag van de maand is er een samenspeelgroep voor kinderen met en zonder beperking.
Op dit moment zijn er te weinig deelnemers om de groep door te laten gaan. Bij voldoende belangstelling komt er een vervolg.