Agenda

maandag  8 jan         –   start lessen na kerstvakantie
zaterdag 2 februari    –  jaarlijkse knotdag: geen lessen
17-24 febuari             –  krokusvakantie,
lessen alleen volgens afspraak
vrijdag 5 april            –   open podium